Drosthusene hvalsø

Visitation

Visitationen beror på en individuel vurdering af den enkelte borgers psykiske tilstand, støttebehov og motivation for indflytning. Endvidere lægges der vægt på den kommende beboers personlige forhold og udfordringer i forhold til sammensætningen af øvrige beboere i botilbuddet. Blandt andet indgår følgende faktorer i vurderingen af om en person kan visiteres til et af Drosthusene.

  • Borgeren skal have en eller flere sindslidelser og behandlingsmæssigt være i en forholdsvis stabil fase, herunder ikke udadreagerende.
  • Borgere med sekundært misbrug kan modtages. Borgere med primært misbrug modtages ikke. Dvs. det skal være den eller de psykiske lidelser, der er i centrum, ikke et evt. misbrug.
  • Borgeren skal være indstillet på og motiveret for samvær med de andre beboere og kunne profitere af botilbuddets socialpsykiatriske og pædagogiske indsatser.
  • Borgeren skal være i stand til at klare sig uden fysisk personaledækning om natten. Uden for personaledækningen er der i akutte tilfælde mulighed for at kontakte personalegruppen på en nødtelefon.                                                       
,