Drosthusene hvalsø

Sundhedspolitik og medicinhåndtering

Sundhedspolitik
Drosthusets sundhedspolitik er inspireret af sundhedsstyrelsens 7 officielle kostråd og anbefalingerne om daglig motion. Vores fokus er generelt rettet mod overvægt, fysisk aktivitet, rygning, alkohol og arbejdsmiljø. Derudover  anser vi også andre former for misbrug end alkohol, hygiejne og seksualitet, som vigtige elementer at inddrage i en sundhedspolitik.
Hensigten med en sundhedspolitik er, at synliggøre Drosthusets holdning til, hvad sundhed indebærer og hvordan Drosthusets medarbejdere bedst muligt kan støtte den enkelte beboer i hverdagen, i at få et sundt liv ved hjælp af både sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.
Da vi ved at det kan være svært at motivere sig selv til fysisk aktivitet, går vi meget op i at planlægge og tilrettelægge en hverdag, så beboerne får bevæget sig mest muligt. I hverdagene står personalet for daglig morgengymnastik eller eventuelt en fælles gåtur i skoven, hvor alle har mulighed for at deltage. Ydermere har vi bevidst valgt at gå ned i byen for at handle dagligt med den beboer som skal stå for aftensmaden. Vi har fitness-abonnementer til det lokale fitness i Hvalsø, så der derved er mulighed for at beboere indbyrdes eller beboer og personale kan træne sammen.

Medicinhåndtering
Drosthuset er et botilbud og ikke et behandlingssted, hvilket har betydning i forhold til administration og håndtering af medicin.
I henhold til Sundhedsstyrelsen ”Vejledning om medicinadministration”, er det den ordinerende læge, som har ansvaret for vurdering af, hvorvidt en beboer selv er i stand til at administrere sin medicinindtagelse.
Som hovedregel administrerer og doserer alle beboere selv deres medicin. Nogle beboere kan have behov for støtte i en større eller mindre udstrækning. Her træder personalet til som bisidder og kan være behjælpelig ved spørgsmål om eksempelvis bivirkninger eller andet.
Der skal altid arbejdes ud fra målsætningen om, at beboerne skal støttes i at tage ansvar i forhold til deres medicin. Et godt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere i forhold til medicinordination er alt afgørende for, at Drosthuset kan yde den bedste støtte for den enkelte beboer i hverdagen.