Drosthusene hvalsø

Vision og Strategi

I Hvalsø og Glostrup ligger der to selvstændige Drosthuse. Selvom de to huse er helt adskilt økonomisk, har vi fælles værdigrundlag og strategiplan. Drosthuset har en vision om at være et eftertragtet botilbud for beboere med mulighed for udvikling, en god samarbejdspartner samt at være et godt og meningsfyldt arbejdssted for medarbejdere.  I 2014 og 2019 er de fysiske rammer markant forbedret i Drosthuset i Hvalsø. Der er blevet moderniseret og blevet tilbygget, således at der er mere plads at boltre sig på. Da vi går op i miljø og klima har vi installeret 65 solceller på taget. Dette går godt i spænd med Drosthusets vision om at udvikle og forbedre de fysiske rammer og samtidig øge brugerindflydelsen, som vil være en naturlig følge af at beboerne har selvstændig bolig og rare omgivelser at færdes i.

Håndtering af personfølsomme data
Alle medarbejdere er ved deres ansættelse gjort bekendt med den gældende tavshedspligt jf. forvaltningsloven. Det er lederen der har ansvaret for, at udveksling af data, der vedrører husets beboere, sker efter gældende lovgivning vedr. retssikkerhed, tavshedspligt og aktindsigt.

Samtykkeerklæring
Ved indflytning underskriver beboeren en samtykkeerklæring, der klart definerer, hvem personalet kan udveksle oplysninger med. Samtykkeerklæringen fornyes som minimum hvert år i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen i maj måned. Der udveksles kun data mellem Drosthuset og relevante samarbejdspartnere, såfremt der foreligger en underskrevet samtykkeerklæring fra den pågældende beboer.

Brug af samarbejdspartnere
I Drosthuset anser vi tværfaglighed som et vigtigt punkt i forhold til at kunne hjælpe den enkelte beboer bedst muligt. Vi samarbejder derfor med flere forskellige parter i forhold til at sikre et godt og trygt ophold i Drosthuset. Vi samarbejder eksempelvis med: Lejre kommune, Det Sociale Tilsyn, Beboerens hjemkommune, Distriktspsykiatrien, Hospitalpsykiatrien, beboerens læge samt en supervisor. Ydermere bliver der samarbejdet med jobcentret, når en beboer er på kontanthjælp.

Aktindsigt
Beboerne har mulighed for at søge aktindsigt i forhold til  har ved henvendelse til personalet mulighed for at læse alt, hvad vi skriver om dem.

Strategiplan for Drosthusene
Bestyrelsens overordnede strategiplan og vision for Drosthusene er “at skabe et bo-miljø der skaber mulighed for udvikling for sårbare mennesker”. samt “at være et eftertragtet botilbud for beboerne, kommunerne samt medarbejderne”

I forhold til at være et eftertragtet botilbud for beboerne, vil vi:

 • Sikre at de fysiske rammer fortsat holder en god standard inde som ude.
 • Sikre mulighed for at beboerne kan udvikle de kompetencer, de har brug for i forhold til at få opfyldt deres drømme og ønsker for deres liv.
 • Sikre beboerne inddragelse og øget selvbestemmelse.
 • Give beboerne mulighed for inspiration og motivation omkring kost, motion og rygestop.
 • Give beboerne mulighed for at supplere den medicinske behandling med tilbud om NADA akupunktur og mindfullnes.
 • Sikre kvalificerede medarbejdere, og deres kompetenceudvikling.

Vi bestræber os efter at være et eftertragtet botilbud for kommunerne ved at:

 • Sikre en konkurrencedygtig opholdsbetaling
 • Sikre et godt samarbejde gennem løbende kontakt og give kommunerne mulighed for at påvirke hvordan samarbejdet skal være.

I forhold til at gøre Drosthuset til en eftertragtet arbejdsplads for medarbejderne, sørger vi for at:

 • Sikre fleksibilitet i dagligdagen.
 • Sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Uddelegere ansvar.
 • Sikre mulighed for kompetenceudvikling i takt med udviklingen.
 • Give mulighed for kurser målrettet strategiplanen.