Drosthusene hvalsø

Drosthuset Glostrup

Drosthuset Glostrup er et mindre socialpsykiatrisk §107-botilbud for yngre og voksne mennesker (+18), der har behov for støtte i hverdagen. Der bor i alt 9 beboere fordelt på 7 værelser i hovedhuset og en længe med 2 lejligheder. Personaledækningen er 800 – 2000. Opholdsbetalingen udgør i 2020 kr. 47.596,– mdr. (eks. kommunal refusion). Drosthuset Glostrup er beboernes hjem, hvorfor der lægges vægt på at beboerne har størst mulig indflydelse på dagligdagen i og uden for huset. 

 

Beboere

Drosthuset Glostrup henvender sig til mennesker med sindslidelser, såsom skizofreni, beslægtede psykotiske lidelser og paranoide tilstande; personlighedsforstyrrelser; affektive sindslidelser og maniske og depressive tilstande; angst, stress og dissociative tilstande, lettere mental retardering mv.  Beboerne er en blanding af unge og voksne, hvor den yngste er i begyndelsen af tyverne, den ældste sidst i halvtredserne. Erfaringen i huset peger på, at interesser, kemi mv. beboerne hinanden imellem betyder mere end behovet for at være jævnalderende, hvorfor Drosthuset Glostrup over årene har åbnet op for en bredere alderssammensætning. Drosthuset Glostrup er en ‘lille familie’, som en beboer så fint udtrykker det. Med andre ord er der en masse konstruktiv dynamik, der skaber stærke relationer i mødet mellem beboere med forskellig alder og erfaringsgrundlag. Målgruppen i Drosthuset Glostrup omfatter ikke mennesker med et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.

 

Fysiske rammer

Drosthuset Glostrup er mere end et botilbud. Det er et bybotilbud. Med en spektakulær beliggenhed midt i byen og Glostrup Centret et stenkast væk, ligger huset samtidigt placeret i et villakvarter; et villakvarter, hvor villavejen, Siestavej, slet ikke lover for meget. For der emmer her af fred og fordragelighed, om end det pulserende byliv er lige om hjørnet. Og bybotilbud – det kan beboerne godt lide. Flere af husets beboere har tilvalgt netop Drosthuset Glostrup pga. den, ikke rurale, men urbane beliggenhed og det urbane liv. Med et par minutter til Glostrup Station kan København tilgås på under tyve minutter.
Matriklen består af en ældre stor fuldmuret villa (hovedhus) på 400 m², 2 længer og en mindre have. Alle bygninger er gennemrenoveret og alle værelser har eget toilet og bad.  I hovedhuset (de 7 værelser) er der fælles køkken-alrum, hvor beboerne med støtte fra personalegruppen på skift laver mad til hinanden i løbet af ugen. De 2 lejligheder – også benævnt halvejshuse – har hver især egen indgang, eget køkken, bad og toilet og udgør en mere selvstændig boform – stadigvæk med støtte fra personalegruppen. Matriklen blev i 1996 opkøbt af Drostfonden og etableret som botilbud.

 

Formål

Målgruppen for botilbuddet er SEL § 107, hvor kerneydelsens formål er efter endt ophold, at sætte borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med lettere støtte eller videre til anden mindre indgribende boform fx opgangsfællesskab. Kerneydelsen består i praksis af daglige socialfaglige indsatser, som socialt samvær, ugentlige samtaler, støtte til indkøb, madlavning, oprydning og rengøring, opstart af aktiviteter, såsom sport, uddannelse, skånejob, flexjob mv. Igennem de socialfaglige indsatser  træner og udvikler beboeren sine færdigheder inden for almindelig daglig livsførelse (ADL). ADL er træningen i at mestre sin dagligdag, såsom holde orden og rent i sin bolig, udvise egenomsorg og basal hygiejne, forestå indkøb og madlavning, læse sin post og betale sine regninger mv. I Drosthuset Glostrup støtter vi op om beboerens egne ressourcer og tager udgangspunkt i beboerens interesser, ønsker og behov. Dette mhp. at beboeren i så stor udstrækning som muligt kommer sig helt eller delvist og herved kan drage omsorg for sig selv, mestre et socialt liv og herigennem tage ansvar for eget liv. Det er en tilgang der indfanges i begrebet recovery, der tilsigter at gøre beboeren så selvhjulpen og selvstændig som mulig.

 

Fællesopgaver og socialt samvær

På husmøderne har beboerne i samarbejde med personalegruppen lavet husregler; husregler der skal understøtte et trygt og godt beboermiljø med fokus på trivsel og udvikling. Beboerne deltager i de opgaver, der er i huset, såsom madlavning, rengøring og havearbejde. Ca. hver 14. dag afholdes husmøder, hvorigennem beboerne på mere formel vis gør deres indflydelse gældende i en demokratisk ånd. Både beboere og personalegruppen kan sætte punkter på til dagsorden. Fælles hygge og socialt samvær har stor tyngde i botilbuddet både i form af en fast struktur bl.a. centreret omkring måltiderne og fællesopgaverne, men opstår ligeledes i mere spontane former – ofte på initiativ af beboerne selv. Personalegruppen lægger stor vægt på, at Drosthuset er beboernes hjem, og at beboernes selvbestemmelsesret kommer mest muligt til udtryk i dagligdagen.

 

Fælles kostkasse

Beboerne i hovedhuset (de 7 værelser) har fælles husholdning og betaler hver måned til en fælles kostkasse. I 2020 udgør kostprisen pr. beboer kr. 2200,- Kostkassen dækker alle måltider samt husets vaskeri. Udover hovedmåltiderne kan beboerne tilgå mad og drikke alle døgnets timer. Botilbuddets 2 lejligheder udgør mere selvstændige boformer, hvor beboeren med støtte fra personalegruppen udarbejder eget madbudget, forestår egne indkøb og tilbereder egne måltider mv.

Afspil video

TRYK FOR AT SE FLERE BILLEDER UDEFRA

TRYK FOR AT SE FLERE BILLEDER INDEFRA

Ledig plads p.t.


Besøg os i Glostrup. Skriv til os eller ring på 3027 9764 / 4343 4353

Ledig plads i Glostrup
reCAPTCHA