Drosthusene hvalsø

Værdigrundlag

Drosthusets værdigrundlag blev skabt i fællesskab med bestyrelsen og Drosthusets medarbejdere i henholdsvis Hvalsø og Glostrup. I samråd med hinanden blev der besluttet hvilke personlige værdier, der blev anset som værende vigtigst her i livet og hvad Drosthuset ville arbejde ud fra og henimod. Nedenstående ses de fire værdier med tilhørende underpunkter.

Ansvarlighed: Ordentlighed, åbenhed og overblik,

Engagement: Involvering, rummelighed og nysgerrighed.

Relationer: Samhørighed, stabilitet, tilknytning og tryghed.

Udvikling: Selvudvikling, refleksion, egenomsorg og uddannelse.

Der vil snarest komme en uddybning af essensen af de 4 værdier og hvordan Drosthuset arbejder ud fra disse.