Drosthusene hvalsø

Udviklingsplaner

Udviklingsplanens formål er at sikre den enkelte beboer mulighed for så meget indflydelse på sit liv og sin udviklingsproces som muligt, samt at have mulighed for at få overblik over ressourcer og vanskeligheder, og at finde nogle konstruktive løsninger.

Udviklingsplanen udarbejdes indenfor de første 3 måneder af beboerens ophold i huset. Herefter afholdes der samtaler 2 gange årligt, hvor udviklingsplanen evalueres og revideres.

Udviklingsplanerne kan fungere som et samarbejdende led med de handleplaner, som kommunen skal tilbyde den enkelte borger, der modtager særlige ydelser (§ 111 Lov om social service).

Udviklingsplanen består af et skema, hvor den enkelte beboer så vidt muligt selvstændigt svarer på en række forskellige spørgsmål om f.eks. helbred, interesser, aktiviteter, og økonomi. Beboeren skriver også forslag til hvad der evt. kan arbejdes med i relation til de enkelte områder. Det skrevne har beboeren med til udviklingssamtalen, hvor kontaktpersonen og lederen også deltager. Ved samtalen udvælges de mest betydningsfulde områder og der aftales mål for hver enkelt af de udvalgte mål, samt hvilken støtte der er brug for. Der udarbejdes et referat af de aftalte mål, som beboeren læser og godkender. Udviklingsplanen tages herefter op på et personalemøde, med det formål at alle er informeret om aftaler vedr. den enkelte beboer, samt koordinering af de forskellige aftaler der er indgået.

Der holdes udviklingssamtale 1 gange årligt og et evalueringsmøde efter ca. 6 måneder. Spørgsmålene i evalueringsskemaet har fokus på brugerindflydelse, som beboeren selvstændigt udfylder. Efter evalueringssamtalen sidst på året, skriver kontaktpersonen en statusbeskrivelse, som beboeren og kontaktpersonen underskriver. Lederen er med i denne proces og har gået den igennem inden den sendes til beboerens hjemkommune. Beboeren har mulighed for at tilføje kommentarer til teksten ved uenighed.

Vi lægger i Drosthuset vægt på, at alle beboere er og føler sig inddraget i de beslutninger, som vedrører den enkeltes ophold i huset. Inddragelse er et vigtigt element i forhold til at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.