Drosthusene hvalsø

Resultatdokumentation

I Drosthuset Glostrup dokumenteres beboernes resultater ved hjælp af den udviklingsplan der udarbejdes 2 gange årligt.

I udviklingsplanen udarbejdes der i samarbejde med den enkelte beboer mål for næste periode. Målene tager udgangspunkt i personalets faglige vurderinger, den kommunale handleplan samt beboernes ønsker. Disse mål evalueres løbende samt ved næste udviklingssamtale. Evalueringen sker i samarbejde med beboeren. Det er den enkelte beboers kontaktperson, der skal sikre at målene evalueres løbende. Målene er fremhævet i ”Bosted”, således der også kan skrive dagbogsnotater til det enkelte mål, hvis der skulle være behov for dette.

Udarbejdelsen og evaluering af den enkelte beboers mål, sker som beskrevet altid i samarbejde med beboeren, det kan være med til at sikre at beboeren tager ejerskab af målene. Målene udarbejdes som beskrevet i samarbejde, hvilket vil sige at personalets observationer, faglige overvejelser og mål fra den kommunale handleplan (såfremt denne foreligger) også bliver en del af udarbejdelsen.

Målene i udviklingsplanen skal være med til at sikre at både beboere, medarbejdere og kommuner skal se at der sker en udvikling med den enkelte beboer. De er ligeledes med til at synliggøres de områder, hvor den enkelte beboer har større eller mindre udviklingspotentiale.